دانستنی های تشک

*آیا می دانستید تشک سال دارد؟ هر تشک نسبت به متریال داخل آن سال خود را مشخص می کند، بعنوان مثال شخصی با وزن 80کیلوگرم باید تشک 4سال به بالا را که برای این وزن طراحی شده استفاده کند. در غیراین صورت تشک با سال پایینتر خواب راحتی برای شخص فراهم نمیکند.

*آیا میدانستید افرادی که دارای مشکلات کمر درد و پادرد و سایر ملاحضات پزشکی دارند باید از تشک های مناسب خود مانند طبی یا طبی فنری که از مقداری سفتی برخوردار است استفاده نمایند و برای دیگر گروه ها توصیه نمیشود.

*آیا می دانستید فنر همه تشک های فنری و طبی فنری این شرکت از فنر میکرو میباشد(فنر میکرو نسبت به سایر فنر ها از تعداد کانالهای ریز و بیشتری تشکیل شده که باعث عمر بالای تشک شده و خواب راحتی را برای شما فراهم می کند.)

*آیا می دانستید به سفارش پزشکان محترم برای داشتن خوابی مناسب باید حدودا 20سانت از زمین ارتفاع داشته باشید، زیرا نیروی گرانش زمین باعث می شود گردش خون در بدن شما کند شده و در دراز مدت باعث بی حالی و اختلال در خواب شما شود.

**در آخر در خرید خود دقت کنید تا مجموعه اسپایس اسلیپ خواب خوشی را به شما مشتریان محترم هدیه نماید.**

دو سال


سه سال

چهار سال

پنج سال


شش سال


هفت سال

هشت سال

ده سال